Kutubut Turats

JADUAL KAJIAN |

  • Hari : Sabtu - Kamis
  • Waktu : Isya - selesai
  • Tempat : Musholah Syamilah

*

KUTUBUT TURATS (Kajian Kitab Kuning)

Dikalangan modern ini kajian kutubut turats atau kajian kitab kuning sangatlah asing, seakan-akan tak mampu mengikuti perkembangan zaman. Padahal kitab kuning sangatlah penting sebagai dasar ilmu dalam kehidupan, Selain itu dikalangan modern ini, kajian kitab kuning sudah sangat langka.

Kitab kuning bukan barang yang aneh untuk santri. Kitab kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab berhuruf Arab yang biasa dipakai di lingkugan pondok pesantren. Dinamakan “Kitab Kuning” karena kebanyakan kertas yang dipakai berwarna kuning.

Kitab ini disebut juga dengan “kitab gundul” karena huruf-huruf yang ada di dalamnya kebanyakan tidak memakai harakat (tanda baca) yang biasa disebut gundul. Untuk bisa membacanya dibutuhkan keahlian tersendiri dengan kematangan ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah.


Apa itu  Kitab Kuning (Kitab Gundul) ?

Kitab Kuning (Kitab Gundul)  merupakan buku tradisional yang ditulis sejak abad ke 11 Masehi,  yang berisi ajaran agama Islam (Diraasah Al-Islamiah), mulai dari : Tauhid, Aqidah Akhlak, Fiqih, Tasawuf, Bahasa Arab, Hadits, Tafsir, Sejarah dan banyak lagi lainnya.


Manfaat  belajar  Kitab Kuning ?

  • Memperoleh keahlian dalam mengistimbath hukum syara’ baik mengenai i’tiqad , ibadah,  mu’amalah, akhlaq maupun lainnya.
  • Memudahkan umat Islam dalam membaca dan memahami kandungan Al-Quran.
  • Menggali kandungan yang terdapat dalam Al-Quran
  • Menguatkan keimanan dan keyakinan kebenaran terhadap ajaran Al-Quran.
  • Dapat menjelaskan kelebihan-kelebihan Al-Quran sebagai wahyu Allah bila dibandingkan dengan kitab suci agama lain.
  • Mempersenjatai diri dari serangan yang melemahkan Al-Quran dari waktu ke waktu.
  • Mengurangi perbedaan pemahaman yang prinsipil.

Berdasarkan ini, dapat dipahami kenapa kajian kutubut turats sangatlah diutamakan dalam kajian keislamanan.

Kajian Populer